home    contact

Privacyverklaring

Ik, Cindy Pieterse, neem jouw privacy serieus.
Ik verwerk en gebruik jouw gegevens op een veilige manier, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In deze privacyverklaring lees je welke gegevens ik van je verzamel en waarom.
Voor vragen over je privacy kun je contact opnemen met info@cindypieterse.nl

Wie ik ben

Cindy Pieterse is een eenmanszaak, gevestigd aan Aan de Molenvliet 31, 1423 BG in Uithoorn. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34334168.
Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Wat ik doe

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Wanneer je contact met mij op wil nemen via mijn website, vraag ik om jouw naam, e- mail en telefoonnummer. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Deze gegevens heb ik nodig om je te kunnen e-mailen of bellen, om mijn dienstverlening naar jou zo goed mogelijk uit te voeren. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik nadat jouw aanvraag is afgerond.

Referenties over mijn werk kan ik, na jouw toestemming, op mijn website plaatsen uit commercieel belang en bewaar ik tot jij een verzoek doet tot verwijdering.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die je actief (schriftelijk en telefonisch) verstrekt om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik gebruik deze gegevens om mijn werk voor jou zo goed mogelijk te kunnen doen. Na het aflopen van onze overeenkomst worden ze verwijderd.

Voor de facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, betalingsgegevens en openstaande saldo. Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en voor het verwerken van jouw betaling. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst moet ik deze gegevens 7 jaar bewaren.

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en verstrek deze alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou, voor de facturatie en financiële administratie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ik gebruik geen cookies. (Ik eet ze alleen – sorry mensen, moest deze droge kost toch een béétje leuker maken)

© 2019 Cindy Pieterse.
Alle rechten voorbehouden.